Det skjer

Galleri Klevjer

19. september 2021 kl: 12:00
Helgelandsmoen

Thomas Klevjer, Per Spook, Th. Kittelsen, Anders Askevold, Chr. Skredsvig, Munchs Ringerike, m. fl. Cafè 1920. Omvisninger 12.15 og 14.30. Husets historie 13.30.