Det skjer

Engelskgruppe

23. september 2021 kl: 13:00
Ringerike Frivilligsentral

Gruppen øver på engelsk gjennom dagligtale. Åpent for alle interesserte. Smittevernregler følges.