Det skjer

Ullerål seniordans

22. september 2021 kl: 11:00
Ullerål kirke

Dans deg glad i Ullerål seniordans. Pga koronaen, er dansen foreløpig for tidligere medlemmer, men vi håper på bedre tider.