Det skjer

Informasjonsmøte - Vikingskip på Tyrifjorden

23. september 2021 kl: 18:00
Hole Arbeidsenter, Åsaveien 40, Hole

Åpent møte for medlemmer og alle interesserte. Kort omvisning på byggeplassen. Orientering om prosjektet, håndverket, Ringeriksstil, seil til skipet og historien bak. Kaffe og vafler!