Det skjer

Gudstjeneste i Tyristrand kirke

17. oktober 2021 kl: 11:00
Tyristrand

Velkommen til gudstjeneste. Prest: Terje Salvigsen. Organist: Corinna Stamm