Det skjer

Knøttesang

21. oktober 2021 kl: 17:00
Norderhov kirke

Knøttesang er en aktivitet for alle barn i alderen 3-6 år.
Vi er sammen og lærer om bibelfortellinger gjennom sang og ulike aktiviteter, tilrettelagt for barn.
Påmelding og info hos Corinna tlf.: 95158301 corinna.stamm@ringerike.kirken.no
Vi legger vekt på barns trivsel etter mottoet «Lær meg å gjøre det selv».
Inspirert av Den gode hyrde-katekese (Montessori)

Man må ikke kunne synge for å være med! Vi lærer det i lag!