Det skjer

Guttekor

14. oktober 2021 kl: 15:00
Norderhov menighetshus

Koret er for sangglade gutter fra 7 år og oppover
Kl.1500 – 15.40 Aspiranter (2.-4.klasse)
Kl.15.20 – 16.00 fra 5.klasse og oppover
Hvis du har spørsmål kan du kontakte Corinna på tlf: 951 58 301, eller foreldrerepresentantene Kjersti på tlf: 957 06 614 / Heidi på tlf: 950 42 356