Det skjer

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

14. oktober 2021 kl: 13:00
Ringeriksbadet

Tirsdager kl. 09:00 og torsdager kl. 13:00. Utegrupper med oppmøte utenfor hovedinngangen til Ringeriksbadet. Max 10 deltagere.

Påmelding til: 40 91 27 78.