Det skjer

Randsfjord Frimerkeklubb

20. oktober 2021 kl: 18:30
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Frimerkeinteressert? Randsfjord Frimerkeklubb avholder møte hos Jevnaker Frivilligsentral annenhver onsdag (partallsuker). Her byttes frimerker, deles informasjon, øyeblikk og gode samtaler. Det blir avholdt miniauksjon på nesten alle møter. Alle interesserte er velkommen! Vel møtt!