Det skjer

Hole bygdekvinnelag - strikke kafé

3. november 2021 kl: 12:00
Hole Frivilligsentral, Vik

Ønsker alle velkommen til strikke kafé på Hole Frivilligsentral..
Du behøver ikke å strikke hvis du ikke har lyst til det. Vi har det veldig hyggelig på møtene.
Nå er det jo noe lettere å komme. Pris på vaffel og kaffe er kr. 40.00
Hjertelig velkommen.

Bridgeklubb

3. november 2021 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Formiddags-treff i Haug kirkestue.

3. november 2021 kl: 11:00
Haug Kirke

Hverdagsgudstjeneste

3. november 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Hverdagsgudstjeneste

3. november 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Lunsjmøte Forsvarets Seniorforbund avd Ingeniørvåpnet (FSFING)

3. november 2021 kl: 11:30
Hallingmessa/Helgelandsmoen

Hole bygdekvinnelag - strikke kafé

03.11.2021 12:00:00
Hole Frivilligsentral, Vik

Freezone - #etterskolen

03.11.2021 14:00:00
Stiftelsen Positiv Oppvekst

Knøttesang

03.11.2021 17:00:00
Norderhov menighetshus

Markering av Demensaksjonen og Alzheimerdagen 3. november

03.11.2021 17:00:00
Ringerike bibliotek

Billy Elliot, The Musical, presentert av MusikalKollektivet

03.11.2021 18:00:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter

Bibel&bønn.

03.11.2021 18:30:00
Filadelfia.

Randsfjord Frimerkeklubb

03.11.2021 18:30:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

AllmennQuiz med Geir Dahlberg

03.11.2021 19:00:00
Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter