Det skjer

Hole Pensjonistforening

20. oktober 2021 kl: 18:00
Kjellerberget, Peisestua

I kveld får vi besøk av Bjørn Geir Harsson, som vil vise bilder og fortelle om sin «vandring» «NORGE PÅ LANGS», en tur han har brukt 8 somre på å gjennomføre. Ellers blir det som vanlig servering av snitter, utlodning. Og kanskje noen har gode historier å fortelle.. Husk kontanter! Inngang kr 50. Velkommen!