Det skjer

Hole historielag

27. oktober 2021 kl: 19:00
Gjesvold gård

På grunn av ettervirkninger av korona-situasjonen blir også oktobermøtet holdt på låven, Gjesvold gård. Temaet blir: "Det står ein friar uti gare'". Foredragsholder Axel Holt behandler noen trekk ved forholdet mellom Tyskland og Norge opp gjennom historien. Her gir han noe av bakgrunnen for Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge 1940-1945. Axel Holt er kjent for å ha undervist to generasjoner ungdom i Hole, og han er kanskje vel så kjent for sin store friluftsinteresse. Men han har også stor interesse for historie.
Alle er velkomne.