Det skjer

Allsang

18. oktober 2021 kl: 11:30
Soknatunet

Velkommen til allsang. Leif og Kåre spiller til allsang for beboere, dagbrukere og andre interesserte.