Det skjer

Medlemsmøte i Hørsellaget

18. oktober 2021 kl: 18:00
Benterudstua

Medlemsmøte med bevertning og underholdning av brødrene Hoelsveen. Korona tiltak ivaretas.
Vi tar opp igjen utlodning-husk gevinster. Informasjon om Julemøte 22.nov.2021 Vel møtt!!