Det skjer

Høymesse

17. oktober 2021 kl: 11:00
Haug Kirke

Det blir Høymesse med dåp og nattverd i Haug kirke.
v/Sokneprest Lena Ròs Mathìasdòttir og organist martine B Larsen.
Velkommen