Det skjer

Singelgruppe

28. oktober 2021 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Gruppen er beregnet på single personer, men åpner også opp for de som har syk eller ikke hjemmeboende ektefelle. Målsettingen er å utvide sitt nettverk. Velkommen!