Det skjer

Ringerike Quilteklubb

28. oktober 2021 kl: 19:00
Ullerål kirke ( møtesalen)

Inviterer til medlems møte. Det er rydda i biblioteket og blir boksalg. Husk kopp og blir « vis og fortell» Medlemmer og gjester ønskes velkomne.