Det skjer

Matutdelingen Ringerike

28. oktober 2021 kl: 15:00
Hønefoss skole, Hønengata 9, sidebygg

Gratis mat til familier med dårlig råd. Velkommen!