Det skjer

Matutdelingen Ringerike

25. november 2021 kl: 15:00
Hønefoss skole, Hønengata 9, sidebygg

Gratis mat til barnefamilier (under 18 år) med dårlig råd. Velkommen!