Det skjer

Ekstraordinært årsmøte DNT Ringerike

2. desember 2021 kl: 18:30
Metodistkirken, Hønefoss

Ekstraordinært årsmøte avholdes torsdag 2. desember kl. 1830 i Metodistkirka, Storgata 7 i Hønefoss, med følgende saksliste:

1) Åpning
2) Valg av møteleder og referent
3) Valg av tellekorps og to som skal underskrive protokollen
4) Valg til styret

Stemmerett på møtet har registrerte medlemmer av DNT Ringerike, dvs. de som har betalt medlemsavgift for 2021 eller er æresmedlemmer.

Vel møtt til møtet!

Akvarellutstilling med Kjellfrid Berg

2. desember 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Veien kulturminnepark

2. desember 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Aktivitetsgruppe

2. desember 2021 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Omvisning i utstillingen: "Klær i fortiden"

2. desember 2021 kl: 12:00
Veien kulturminnepark

Matutdelingen Ringerike

2. desember 2021 kl: 15:00
Hønefoss skole, Hønengata 9, sidebygg

Bingo på Hole Frivilligsentral

02.12.2021 16:00:00
Hole Frivilligsentral

Hval kirkeforening

02.12.2021 18:00:00
Hval kirkestue

JULEMARKED - i landlige omgivelser

02.12.2021 18:00:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

02.12.2021 18:00:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

O'jul med din glede 2021

02.12.2021 18:30:00
Gledeshuset

Ekstraordinært årsmøte DNT Ringerike

02.12.2021 18:30:00
Metodistkirken, Hønefoss

Lysmesse i Lunder kirke

02.12.2021 18:30:00
Lunder kirke