Det skjer

Duar'n

26. november 2021 kl: 13:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Velkommen til et varm måltid, trivelig prat og hyggelig samvær!