Det skjer

Mimregruppe

29. november 2021 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

Mimring om barndom og oppvekst. Musikkforedrag v/ Anders Skrataas: "Alt var bedre i 50-årene".

Kaffeslabberas - Jevnaker Frivilligsentral

29. november 2021 kl: 09:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Musikkunderholdning

29. november 2021 kl: 11:30
Soknatunet

Musikkunderholdning 29. 11.2021 er avlyst!

29. november 2021 kl: 11:30
Soknatunet

Mimregruppe

29. november 2021 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

Ringerike og Hole Revmatikerfoerning

29. november 2021 kl: 13:00
Soknedalsveien 5

Klokkergården bibliotek og bokkafe

29.11.2021 18:00:00
Tyristrand

Danseøving Ringerike folkedansgruppe

29.11.2021 18:30:00
Kantina i Hov omsorgssenter (Hov alle 56)