Det skjer

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

18. januar 2022 kl: 18:30
Scandic Hotell

Dagens tema: Fastlegeordning i krise v/Øyvind Kjelsvik.
"3-min" v/ Svwin Eyststein Lindberg. Sosialt samær fra 18:30-19:00
Alle ønskes hjertelig velkommen