Det skjer

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

25. januar 2022 kl: 18:30
Scandic Hotell

Dagens tema: Bankenes tilpasning til lov om hvitvasking og terrorfinansiering
V/ Hanne Sommerstad."3-min" /Arnfinn Lundem. Sosialt samvær fra 18:30-19:00.
Alle er hjertelig velkommen.