Det skjer

Matutdelingen Ringerike

20. januar 2022 kl: 15:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg

Gratis mat til barnefamilier med dårlig råd.