Det skjer

Matutdelingen Ringerike

27. januar 2022 kl: 15:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg

Gratis mat til familier med dårlig råd.

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

27. januar 2022 kl: 18:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)