Det skjer

BUA Ringerike

27. januar 2022 kl: 14:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg kjeller

Gratis utlån av ski og annet aktivitetsutstyr.

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

27. januar 2022 kl: 18:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)