Det skjer

BUA Ringerike

27. januar 2022 kl: 14:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg kjeller

Gratis utlån av ski og annet aktivitetsutstyr.