Det skjer

Gudstjeneste med søndagsskole

16. januar 2022 kl: 17:00
Hønefoss Frikirke

Velkommen til å feire Jesus, store og små! Pastor Roum forkynner om nåden og sannheten. www.honefossfrikirke.no