Det skjer

Frisklivssentralens treningsgruppe Sundvollen

27. januar 2022 kl: 14:00
Spar på Sundvollen

Frisklivssentralen i Hole kommune starter opp med gruppetrening i uke 2.

Tirsdag 11. januar starter frisklivstrening på Helgelandsmoen. Oppmøte utenfor Ringeriksbadet klokken 10.00.

Torsdag 13. januar starter frisklivstrening i Dronningveien. Oppmøte på pendlerparkeringen ved Spar på Sundvollen klokken 14.00.

Gruppetrening ute vil foregå hver tirsdag og torsdag fremover til samme møtepunkt som er angitt ovenfor.

Av hensyn til smittevern og antallsbegrensning er det påmelding via sms til telefonnummer: 40 92 12 28. Påmelding kreves før hver gruppetime både på tirsdager og torsdager. Siste frist for påmelding er klokken 14.00 dagen før gruppetimen.

Vi ser frem til å møte dere på frisklivstrening!

Matutdelingen Ringerike

27. januar 2022 kl: 15:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg

BUA - Jevnaker

27. januar 2022 kl: 15:00
Brugata 12

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

27. januar 2022 kl: 18:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)