Det skjer

Høymesse i Hønefoss kirke

16. januar 2022 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Velkommen til gudstjeneste i Hønefoss kirke kl. 11.00 v/ prost Kristin Moen Saxegaard.