Det skjer

Gudstjeneste Jevnaker kirke

23. januar 2022 kl: 11:00
Jevnaker

Søndag 23. januar kl. 1100 ønsker sokneprest Mari Mikkelsen Western velkommen til gudstjeneste med dåp og nattverd i Jevnaker kirke.
Velkommen!