Det skjer

Gudstjeneste

16. januar 2022 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Kapteinene Helge og Bodil Østergreen tar hånd om samværet. Flere deltar. Tale, sang og musikk. Alle hjertelig velkommen! OBS merk tiden!