Det skjer

Korøvelse Ullerål og Haug familiekor.

19. mai 2022 kl: 17:30
Ullerål Kirke

Koret er åpent for alle, uansett om det er består av en eller flere!
Vi synger sammen, både store og små: barn, foreldre, besteforeldre, onkler og tanter.
Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense.
Øvelsene ledes av menighetspedagog Elina Lysakermoen og Organist Martine Bæver Larsen.

Påmelding eller spørsmål til:
Martine:
91525099 / martine.baever.larsen@ringerike.kirken.no

Facebook- gruppe: Ullerål og Haug familiekor