Det skjer - Forsiden  Legg til arrangement
3. oktober 2023

Gruppetrening på Nes i Ådal

3. oktober 2023 kl: 11:00
Bygdehuset

Tirsdagskafeen

3. oktober 2023 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Kurs i bruk av smarttelefon, nettbrett og PC

3. oktober 2023 kl: 11:00
Holmestuen v/Haug kirke

Formiddagtreffet flyttet til 10.10

3. oktober 2023 kl: 11:00
Haug kirkestue

Gaming i stua i høstferien

3. oktober 2023 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Ringerike kommune og Seniornett - Kurs i smart-telefon

3. oktober 2023 kl: 13:00
Tyristrand kulturhus

Syng med oss!

3. oktober 2023 kl: 13:30
Hole frivilligsentral

Bridge - Lavterskel tilbud

3. oktober 2023 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Åpen kveld for ungdom /Unghusflid

3. oktober 2023 kl: 17:00
FRIVILLIGHETENS (før Hønefoss skole)

Sisters of Solidarity

3. oktober 2023 kl: 18:00
Frelsesarmeen- Flattums gate 2

Runes trim- og motivasjonsgruppe

3. oktober 2023 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Vegan middag + foredrag v/ lege Allan Fjelmberg

3. oktober 2023 kl: 18:00
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

RINGERIKE HUSFLIDSLAG ÅPENT HUS

3. oktober 2023 kl: 18:00
Frivillighetens hus ( Hønefoss skole) 3. etasje.

NULLØP

3. oktober 2023 kl: 18:00
Eggemoen

Ullerål seniordans

3. oktober 2023 kl: 18:00
Ullerål kirke

Ringerike turn

3. oktober 2023 kl: 18:30
Veien barneskole

Ringerike Slektshistorielag - Kurs i gotisk skrift

3. oktober 2023 kl: 19:00
Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov

PraySing

3. oktober 2023 kl: 19:30
Frelsesarmeen- Flattums gate 2

Bøn før natta - Sunget gregoriansk tidebønn

3. oktober 2023 kl: 19:50
Norderhov kirke