Det skjer - Forsiden  Legg til arrangement
5. februar 2023

bruktbokmarked

5. februar 2023 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

Gudstjeneste.

5. februar 2023 kl: 11:00
Filadelfia.

Gudstjeneste

5. februar 2023 kl: 11:00
Randsfjord kirke

DNTs Kom deg ut-dagen

5. februar 2023 kl: 11:00
Ringkollen

Gudstjeneste

5. februar 2023 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Gudstjeneste med dåp

5. februar 2023 kl: 11:00
Hole kirke

Barneklubben KAN

5. februar 2023 kl: 12:00
Veien kulturminnepark

Gudstjeneste/"Åpent hus"

5. februar 2023 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Gudstjeneste og søndagsskole

5. februar 2023 kl: 17:00
Hønefoss Frikirke