Det skjer - Forsiden  Legg til arrangement
6. juni 2023

Ullerål seniordans

6. juni 2023 kl: 18:00
Ullerål kirke

Runes trim- og motivasjonsgruppe

6. juni 2023 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Åpen kveld Hov ungdomsskole

6. juni 2023 kl: 18:00
Hovsmarkveien 14 3515 Hønefoss

Hønefoss sanitetsforening - sommermøte

6. juni 2023 kl: 18:30
Våre lokaler hos Frivilligsentralen

NULLØP

6. juni 2023 kl: 18:30
Hvervenmoen

Bønn

6. juni 2023 kl: 19:30
Hønefoss Frikirke

Bøn før natte, Sunget gregoriansk tidebønn

6. juni 2023 kl: 19:50
Norderhov kirke