Det skjer - Forsiden  Legg til arrangement
7. februar 2023

Tirsdagskafeen

7. februar 2023 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Gruppetrening på Nes i Ådal

7. februar 2023 kl: 11:00
Bygdehuset

Soknatunets venner arrangerer fottur til bålplassen på Brøgåsen..

7. februar 2023 kl: 11:00
Frammøte ved Skytterhuset, i krysset mellom Roaveien og veien opp til vanntårnet.

Formiddagstreff.

7. februar 2023 kl: 11:30
Filadelfia.

Språkkafé / Language Café

7. februar 2023 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Syng med oss!

7. februar 2023 kl: 13:30
Hole frivilligsentral

BUA Ringerike

7. februar 2023 kl: 14:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg kjeller

Bridge

7. februar 2023 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Helsedans

7. februar 2023 kl: 17:00
Ringerike folkehøgskole

Helsedans

7. februar 2023 kl: 17:00
Ringerike folkehøgskole

Vegan middag + helseforedrag

7. februar 2023 kl: 18:00
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Ullerål seniordans

7. februar 2023 kl: 18:00
Ullerål kirke

QUIZ v/Soknatunets venner

7. februar 2023 kl: 18:00
Soknatunet

Runes trim- og motivasjonsgruppe

7. februar 2023 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

ÅPENT MØTE OM STRØMPRISKRISA

7. februar 2023 kl: 19:00
Arkaden. Metodistkirken sine lokaler

Hønefoss-Øst Rotaryklubb har medlemsmøte

7. februar 2023 kl: 19:00
Scandic hotell