Det skjer - Forsiden  Legg til arrangement
18. juli 2024

Åpen kirke

18. juli 2024 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Bønsnes kirke sommeråpen

18. juli 2024 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Torsdagskafeen

18. juli 2024 kl: 11:00
Hole Frivilligsentral

Soknatunets Venner

18. juli 2024 kl: 11:30
Soknatunet

Omvisning i gravfeltet på Veien kulturminnepark

18. juli 2024 kl: 12:00
Veien kulturminnepark