Det skjer - Forsiden  Legg til arrangement
26. mars 2023

Tårnagenter søkes til bilrebus og skattejakt

26. mars 2023 kl: 10:30
Norderhov kirke

Tårnagent-gudstjeneste

26. mars 2023 kl: 11:00
Hole kirke

Dåpsgudstjeneste.

26. mars 2023 kl: 11:00
Haug Kirke

Sentrumkirken

26. mars 2023 kl: 11:00
Bysalen Amfi

Gudstjeneste.

26. mars 2023 kl: 11:00
Filadelfia.

Gudstjeneste

26. mars 2023 kl: 11:00
Randsfjord kirke

Tårnagentgudstjeneste med dåp

26. mars 2023 kl: 11:00
Norderhov kirke

Hobbymesse

26. mars 2023 kl: 11:00
Jevnaker Idrettshall, Jevnaker Skole

Gudstjeneste med UngGospel og søndagsskole!

26. mars 2023 kl: 11:51
Hønefoss Frikirke

LYSFENOMEN I NATUREN - Kunstutstilling med Heidi Irene Kainulainen

26. mars 2023 kl: 12:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Årsmøte menigheten

26. mars 2023 kl: 12:00
Randsfjord kirke

Festgudstjeneste med innvielse av orgel.

26. mars 2023 kl: 13:00
Haug Kirke

Gudstjeneste ved pastor Susan G. Mati. Musikk ved Audun Frode Ringkjøb. Kirkekaffe.

26. mars 2023 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt. 7, Hønefoss

Gudstjeneste

26. mars 2023 kl: 18:00
Tyristrand menighetshus

Kveldsmesse

26. mars 2023 kl: 19:00
Hønefoss kirke

Showstopper 2023

26. mars 2023 kl: 15:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter

Showstopper 2023

26. mars 2023 kl: 18:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter