Det skjer - Forsiden  Legg til arrangement
28. mars 2023

Finn formen med FRISKLIV

28. mars 2023 kl: 10:00
Torget, Nesbakken

Jevnaker Pensjonistforening - Tirsdags treff

28. mars 2023 kl: 11:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Jevnaker Pensjonistforening - Tirsdags treff

28. mars 2023 kl: 11:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Gåtur til Brøgåsen

28. mars 2023 kl: 11:00
Vi møtes ved krysset mellom Roaveien og veien opp til vanntårnet (ved Skytterhuset)

Gruppetrening på Nes i Ådal

28. mars 2023 kl: 11:00
Bygdehuset

Formiddagstreff.

28. mars 2023 kl: 11:30
Filadelfia.

Bønn

28. mars 2023 kl: 11:58
Hønefoss Frikirke

Språkkafé / Language Café

28. mars 2023 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Gruppetrening i Ringerikshallen

28. mars 2023 kl: 14:30
Ringerikshallen

Seniorkafé på Sokna

28. mars 2023 kl: 16:00
Sokna aktivitetshus

Bridge

28. mars 2023 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Tirsdagsklubben

28. mars 2023 kl: 17:00
Lunder kirkestue

Runes trim- og motivasjonsgruppe

28. mars 2023 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Ullerål seniordans

28. mars 2023 kl: 18:00
Ullerål kirke

Back to the 80`s

28. mars 2023 kl: 18:00
Ringerike Folkehøgskole

Hønefoss og Omegn arbeiderlag

28. mars 2023 kl: 18:00
Ringerike rådhus u.etg

Hønefoss-Øst Rotaryklubb besøker Norderhov kirke

28. mars 2023 kl: 18:30
Norderhov kirke

Medlemsmøte i Hønefoss Kamera Klubb

28. mars 2023 kl: 19:00
Storgt. 7 Hønefoss

Bøn før natta, sunget gregoriansk tidebønn

28. mars 2023 kl: 19:50
Norderhov kirke

Prosjektkor Påskenatt 2023 Norderhov

28. mars 2023 kl: 20:30
Norderhov kirke