Det skjer - Forsiden  Legg til arrangement
29. mars 2023

Mobiltelefonkurs. (Nettbrett, PC) ved Seniornett.

29. mars 2023 kl: 10:00
Sokna aktivitetshus

Bridgeklubb

29. mars 2023 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Ullerål seniordans

29. mars 2023 kl: 11:00
Ullerål kirke

Basar med underholdning

29. mars 2023 kl: 11:00
Nes OmsorgssenterNes

Hvalsmoen tekniske verksted

29. mars 2023 kl: 11:00
Ringerike Gjestegård

Onsdag i Hønefoss kirke

29. mars 2023 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Kafe Firkløveren

29. mars 2023 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter

Strikkekafe

29. mars 2023 kl: 12:00
Hole frivilligsentral

Ringerike Senior Høyre, årsmøte

29. mars 2023 kl: 12:00
Scandic hotell, Hønefoss

Bibel og bønn

29. mars 2023 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

LHL Ringerike trim.

29. mars 2023 kl: 16:30
Sokna skole.

Vi synger sammen!

29. mars 2023 kl: 17:00
Ringerike Frivilligsentral

Gågruppe

29. mars 2023 kl: 17:30
Heradsbygda

Bibel&bønn.

29. mars 2023 kl: 18:00
Filadelfia.

DAMEBRIDGE

29. mars 2023 kl: 18:00
CIRO, Storgata 8, 4. et.

DAMEBRIDGE

29. mars 2023 kl: 18:00
CIRO, Storgata 8, 4. et.

Vårspretten

29. mars 2023 kl: 18:30
Bysalen amfi

Kveldsstønna - Håndarbeidskafè

29. mars 2023 kl: 19:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hole historielag

29. mars 2023 kl: 19:00
Samfunnssalen, Hole herredshus