Legg til arrangement

Mental helse Ringerike og hole

2. februar 2023 kl: 00:00
Frikirken, Tordenskjoldsgate 4

Friskliv STERK

2. februar 2023 kl: 09:30
Nøklebytangen

Trim 65+

2. februar 2023 kl: 10:30
Soknatunet. Trimrommet i uderetasjen.

Haugvang Seniordans

2. februar 2023 kl: 11:00
Haugvang, Fløytingen

Kirketorsdag i Hønefoss kirke

2. februar 2023 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Torsdagskafé

2. februar 2023 kl: 11:00
Vik Omsorgsboligers venner

Aktivitetsgruppe

2. februar 2023 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Bingo

2. februar 2023 kl: 11:30
Soknatunet

Seniornett - Torsdagstreff

2. februar 2023 kl: 12:30
Ringerike bibliotek

BUA Ringerike

2. februar 2023 kl: 14:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg kjeller

Gruppetrening for hjemmeboende eldre

2. februar 2023 kl: 14:30
Ringerikshallen

Matutdelingen Ringerike

2. februar 2023 kl: 15:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg

Bingo

2. februar 2023 kl: 16:00
Hole frivilligsentral

BUA Hole

2. februar 2023 kl: 16:00
Hole frivilligsentral

Språkkafé / Language Café

2. februar 2023 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

KorAll Ringerike barne og ungdoms-show-kor

2. februar 2023 kl: 17:30
Ullerål skole

Hadeland quiltelag

2. februar 2023 kl: 18:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Gågruppa

2. februar 2023 kl: 18:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hval kirkeforening

2. februar 2023 kl: 18:00
Hval kirkestue

Quiz i biblioteket

2. februar 2023 kl: 18:30
Ringerike bibliotek

Anders Cactus Svarstad – Maleren fra Røyse

2. februar 2023 kl: 19:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter

Temakafé med besøk av Frisklivssentralen

3. februar 2023 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Møteplassen med god mat og koselig prat, sang og et ord for dagen.

3. februar 2023 kl: 12:00
Festsalen i Metodistkirken i Arcaden 3.et , Storgt 7, Hønefoss

Duar'n - Fiskegryte

3. februar 2023 kl: 13:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Suppe

3. februar 2023 kl: 13:00
Hole Frivilligsentral

Ukens fest

3. februar 2023 kl: 18:00
Frelsesarmeen Jevnaker

Freezone

3. februar 2023 kl: 19:00
Hønefoss Bru 3

Agora Humbar: Shantala Trio

3. februar 2023 kl: 19:00
Humbar

CC Cowboys

3. februar 2023 kl: 21:00
Gledeshuset

bruktbokmarked

4. februar 2023 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

Bok og yoga for barn

4. februar 2023 kl: 11:00
Ringerike bibliotek

Gudstjeneste, Adventistkirken

4. februar 2023 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Den klassiske gitarens dag

4. februar 2023 kl: 14:30
Ringerike vgs. - storsalen

Når troen gjør skade

4. februar 2023 kl: 16:30
Tyrifjord Videregående Skole - Aulaen

Dagfinn Lyngbø - Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av Mars

4. februar 2023 kl: 19:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter

Agora Humbar: Ask Carol

4. februar 2023 kl: 20:00
Humbar

bruktbokmarked

5. februar 2023 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

Gudstjeneste

5. februar 2023 kl: 11:00
Randsfjord kirke

DNTs Kom deg ut-dagen

5. februar 2023 kl: 11:00
Ringkollen

Gudstjeneste

5. februar 2023 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Gudstjeneste med dåp

5. februar 2023 kl: 11:00
Hole kirke

Gudstjeneste.

5. februar 2023 kl: 11:00
Filadelfia.

Barneklubben KAN

5. februar 2023 kl: 12:00
Veien kulturminnepark

Gudstjeneste/"Åpent hus"

5. februar 2023 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Gudstjeneste og søndagsskole

5. februar 2023 kl: 17:00
Hønefoss Frikirke

Friskliv STERK

6. februar 2023 kl: 09:30
Nøklebytangen

Seniornett aktivitetstilbud – Smarttelefon

6. februar 2023 kl: 10:30
Ringerike bibliotek

Musikkunderholdning v/ Karin Jokerud m.fl.

6. februar 2023 kl: 11:30
Soknatunet

Mimregruppe

6. februar 2023 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

VAFFELLAGET RØDE KORS

6. februar 2023 kl: 12:00
Røde Kors huset Soknedalsveien 25, Hønefoss

Fagforbundet Ringerike pensjonistgruppe

6. februar 2023 kl: 16:00
Benterudstua

Klokkergården bokkafe

6. februar 2023 kl: 18:00
Klokkergården, Tyristrand

Soknatunets venner arrangerer bridge på Sokna

6. februar 2023 kl: 18:00
Sokna aktivitetshus

Ordfører Morten Lafton: "Jevnakers utfordringer de kommende år"

6. februar 2023 kl: 19:30
Frivilligsentralen, Storgata 24, Jevnaker

Soknatunets venner arrangerer fottur til bålplassen på Brøgåsen..

7. februar 2023 kl: 11:00
Frammøte ved Skytterhuset, i krysset mellom Roaveien og veien opp til vanntårnet.

Gruppetrening på Nes i Ådal

7. februar 2023 kl: 11:00
Bygdehuset

Tirsdagskafeen

7. februar 2023 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Formiddagstreff.

7. februar 2023 kl: 11:30
Filadelfia.

Språkkafé / Language Café

7. februar 2023 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Syng med oss!

7. februar 2023 kl: 13:30
Hole frivilligsentral

BUA Ringerike

7. februar 2023 kl: 14:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg kjeller

Helsedans

7. februar 2023 kl: 17:00
Ringerike folkehøgskole

Bridge

7. februar 2023 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Helsedans

7. februar 2023 kl: 17:00
Ringerike folkehøgskole

Ullerål seniordans

7. februar 2023 kl: 18:00
Ullerål kirke

QUIZ v/Soknatunets venner

7. februar 2023 kl: 18:00
Soknatunet

Runes trim- og motivasjonsgruppe

7. februar 2023 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Vegan middag + helseforedrag

7. februar 2023 kl: 18:00
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

ÅPENT MØTE OM STRØMPRISKRISA

7. februar 2023 kl: 19:00
Arkaden. Metodistkirken sine lokaler

Hønefoss-Øst Rotaryklubb har medlemsmøte

7. februar 2023 kl: 19:00
Scandic hotell

Bridgeklubb

8. februar 2023 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Ullerål seniordans

8. februar 2023 kl: 11:00
Ullerål kirke

Onsdag i Hønefoss kirke

8. februar 2023 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Kafe Firkløveren

8. februar 2023 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter

Eldrefest

8. februar 2023 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Leseringen

8. februar 2023 kl: 13:00
Ringerike Frivilligsentral

Gaming i stua – Spillturnering og improteater

8. februar 2023 kl: 14:30
Ringerike bibliotek

Knøttesang på Norderhov

8. februar 2023 kl: 17:00
Norderhov kirkestue

Knøttesang med 6-årsbok

8. februar 2023 kl: 17:00
Norderhov kirkestue

Åsbygda og Viul Pensjonistforening

8. februar 2023 kl: 17:00
Knestang og Viul Grendehus

Gågruppe

8. februar 2023 kl: 17:30
Heradsbygda

Randsfjord Frimerkeklubb

8. februar 2023 kl: 18:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Bibel&bønn.

8. februar 2023 kl: 18:00
Filadelfia.

Ringerike og omegn lokallag av Norges Fibromyalgiforbund

8. februar 2023 kl: 18:00
Frivillighetssentralen

Aktivitetsgruppe

9. februar 2023 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Kirketorsdag i Hønefoss kirke

9. februar 2023 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Torsdagskafé

9. februar 2023 kl: 11:00
Vik Omsorgsboligers venner

Seniornett - Torsdagstreff

9. februar 2023 kl: 12:30
Ringerike bibliotek

Engelskgruppe

9. februar 2023 kl: 13:00
Ringerike Frivilligsentral

BUA Ringerike

9. februar 2023 kl: 14:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg kjeller

Matutdelingen Ringerike

9. februar 2023 kl: 15:00
Hønefoss skole, Hønengt. 9, sidebygg

BUA Hole

9. februar 2023 kl: 16:00
Hole frivilligsentral

Språkkafé / Language Café

9. februar 2023 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

Gågruppa

9. februar 2023 kl: 18:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Advokatrådgivning

9. februar 2023 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Dagstønna - Håndarbeidskafè

10. februar 2023 kl: 10:30
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Møteplassen med god mat og koselig prat, sang og et ord for dagen.

10. februar 2023 kl: 12:00
Festsalen i Metodistkirken i Arcaden 3.et , Storgt 7, Hønefoss

Duar'n - Betasuppe

10. februar 2023 kl: 13:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Suppe

10. februar 2023 kl: 13:00
Hole frivilligsentral

Agora Amfi: Best Western Swing m/Stian Carstensen

10. februar 2023 kl: 20:00
Bysalen Amfi, Ringerike kultursenter

bruktbokmarked

11. februar 2023 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

Familiesamling med 6-årsbok

11. februar 2023 kl: 10:00
Veme kirkestue

Gudstjeneste, Adventistkirken

11. februar 2023 kl: 11:15
Adventistkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Pianokosert!

11. februar 2023 kl: 18:00
Ringerike Kultursenter - Byscenen

Agora Amfi: Musikk i sentrum – konsert med MUA-lærerne

11. februar 2023 kl: 20:00
Bysalen Amfi, Ringerike kultursenter

bruktbokmarked

12. februar 2023 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

Gudstjeneste.

12. februar 2023 kl: 11:00
Filadelfia.

Seniornett aktivitetstilbud – Smarttelefon

13. februar 2023 kl: 10:30
Ringerike bibliotek

Diabetesforbundet Ringerike, Årsmøte

13. februar 2023 kl: 18:30
Kjelleren i Adventkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Den Store Skolekinodagen

14. februar 2023 kl: 09:30
Hønefoss Kino

Soknatunets venner arrangerer fottur til bålplassen på Brøgåsen..

14. februar 2023 kl: 11:00
Vi møtes i krysset mellom Roaveien (ved Skytterhuset) og veien opp til vanntårnet.

Tirsdagskafeen

14. februar 2023 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Formiddagstreff.

14. februar 2023 kl: 11:30
Filadelfia.

Språkkafé / Language Café

14. februar 2023 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Seniornett på Tyristrand - bruk av smarttelefon

14. februar 2023 kl: 13:00
Tyrifjord kulturhus

Bridge

14. februar 2023 kl: 17:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Hønefoss-Øst Rotaryklubb har peismøter

14. februar 2023 kl: 18:30
I komiteene

Ringerike Slektshistorielag - årsmøte

14. februar 2023 kl: 19:00
Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov

Onsdag i Hønefoss kirke

15. februar 2023 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Kafe Firkløveren

15. februar 2023 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter

Strikkekafe

15. februar 2023 kl: 12:00
Hole frivilligsentral

Knøttesang på Norderhov

15. februar 2023 kl: 17:00
Norderhov kirkestue

Gågruppe

15. februar 2023 kl: 17:30
Heradsbygda

Bibel&bønn.

15. februar 2023 kl: 18:00
Filadelfia.

Kveldsstønna - Håndarbeidskafè

15. februar 2023 kl: 19:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)

Torsdagskafé

16. februar 2023 kl: 11:00
Vik Omsorgsboligers venner

Kirketorsdag i Hønefoss kirke

16. februar 2023 kl: 11:00
Hønefoss kirke

BUA Hole

16. februar 2023 kl: 16:00
Hole frivilligsentral

Bingo

16. februar 2023 kl: 16:00
Hole frivilligsentral

Språkkafé / Language Café

16. februar 2023 kl: 17:00
Ringerike bibliotek

Gågruppa

16. februar 2023 kl: 18:00
Jevnaker Frivilligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)